logo prehis.cz Cestování okres Cheb Doubrava u Aše papírna

Doubrava u Aše - zámek Doubrava

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Vesnice se může pochlubit panským sídlem, které bylo postaveno kolem roku 1600 jako součást místního panského dvora rodem Zedtwitzů. Tato tvrz, hrádek či zámek, jak je někdy nazýván, sloužila po celou dobu jako hospodářská stavba. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1631, kdy se objevuje v křestních listech Adama Koppela.

Další zmínka o tomto zámečku pochází z roku 1665 v kupní smlouvě Adama Ernsta von Zedtwitz. V roce 1780 byl zámeček zmiňován jako panský statek, který spravuje Johann Eberle. Mezi lety 1856 a 1858 se sem přestěhovala vedlejší větev rodu Zedtwitzů.

Na konci 19. století prošel zámeček neogotickou přestavbou, která mu dala jeho současnou podobu. Po smrti Franze Karla a jeho ženy Karoliny v roce 1906 zdědil zámek druhorozený syn Franz Klemens, který zde za dramatických okolností dne 4. října 1915 zemřel. Tento muž odkázal svůj majetek své snoubence Olze Hendrich z Drážďan, která jej prodala obci. Následně dům opět sloužil jako hospodářský objekt.

V 90. letech 20. století prošel tento zámeček přestavbou na restaurační objekt, čímž získal svou definitivní současnou podobu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-17961506

Dojmy: Zajímavý zámeček, který je poněkud pozměněný přestavbou z 90. let 20. století, ale i tak je krásný.

Mapa

Fotografie

zámek Doubrava v Doubravě u Aše
zámek Doubrava v Doubravě u Aše
zámek Doubrava v Doubravě u Aše
zámek Doubrava v Doubravě u Aše
zámek Doubrava v Doubravě u Aše
zámek Doubrava v Doubravě u Aše
zámek Doubrava v Doubravě u Aše
zámek Doubrava v Doubravě u Aše
×