logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolní Žandov dům čp. 2 dům čp. 74

Dolní Žandov - dům čp. 9

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tento měšťanský dům, který je dnes součástí malebného komplexu dvorů, má své kořeny v 1. polovině 19. století. Jeho existence je doložena na katastrální mapě z let 1824 – 1843, což naznačuje, že mohl být postaven ještě dříve. Původně byl navržen jako uzavřený dvůr, což byla typická architektonická forma té doby.

Po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a následně k radikálním změnám v uspořádání dvora. Některé stavby byly zbourány, čímž se dvůr otevřel a propojil se se sousedními dvory. Tato změna přinesla nový život a dynamiku do tohoto místa.

Ačkoli prošel dvůr během let mnoha změnami, jeho podoba zůstala zachována až do dnešních dnů. Tento historický skvost tak představuje živou památku na minulost a odráží proměny, kterými prošla naše společnost.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 9 v Dolním Žandově
dům čp. 9 v Dolním Žandově
dům čp. 9 v Dolním Žandově
×