logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolní Žandov dům čp. 245 kašna

Dolní Žandov - kaple Svatého Kříže

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Na vrcholu zvaném Křížový vrch se v 19. století tyčila barokní kaplička, která byla postavena vedle kamenného výchozu. Tento posvátný prostor byl doplněn křížovou cestou a na vrcholu skály byl vztyčen dřevěný kříž, jako symbol víry a naděje. Kaplička, která měřila 4,8 x 7,5 metru, byla pokryta jehlancovou střechou se zvonicí, což jí dodávalo majestátní vzhled.

Po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva, začala kaplička postupně chátrat. Bez údržby a péče se tato kdysi krásná stavba stala obětí času a zániku. V 50. letech 20. století tento areál definitivně zanikl, zanechávající za sebou jen vzpomínky na minulost.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_(Doln%C3%AD_%C5%BDandov)

Zdroj: http://www.dolnizandov.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Krásné místo, kde se dříve nacházela jistě malebná kaple.

Mapa

Fotografie

kaple sv. Kříže v Dolním Žandově
kaple sv. Kříže v Dolním Žandově
kaple sv. Kříže v Dolním Žandově
kaple sv. Kříže v Dolním Žandově
kaple sv. Kříže v Dolním Žandově
kaple sv. Kříže v Dolním Žandově
kaple sv. Kříže v Dolním Žandově
kaple sv. Kříže v Dolním Žandově
×