Brandov

Informace

Městský erb:

546px-Znak_Brandova

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Brandov (německy Brandau) je obec v okrese Most v Ústeckém kraji. Nachází se v pohraničním výběžku tvořeném vodními toky Svídnice, Flájský potok a Načetínský potok v nadmořské výšce 543 m. Obec se nachází asi 16 km severozápadně od Litvínova. První písemná zmínka o Brandově pochází až z roku 1549 a jeho vznik souvisí s těžbou kovů v Krušných horách. V Brandově se těžila především železná ruda. V roce 1622 je zde poprvé zmiňován kostel a roku 1780 byla v obci zřízena fara. Před rokem 1848 patřil Brandov k panství Červený Hrádek. Po roce 1850 se stal samostatnou obcí s osadou Zelený Důl. V té době se zde také pátralo po ložiscích černého uhlí, které bylo nalezeno poblíž obce a v roce 1853 se začalo těžit. Šachta dostala jméno Gabriela podle majitelky hraběnky Buquoyové. Po smrti hraběnky v roce 1863 došlo k útlumu těžby. Sňatkem přešel majetek Buquoyů na rod princů z Hohenlohe-Langenburgu. V roce 1869 zde žilo 1 229 obyvatel. V roce 1893 koupil brandovské doly německý podnikatel Jan Schlutius, který těžbu opět zvýšil. Na počátku 20. století vznikla na okraji Brandova hornická kolonie. V letech 1901–1902 bylo postaveno parní těžní zařízení a vrtná věž. V roce 1906 nechal majitel Schlutius otevřít druhou šachtu Zdař Bůh a u ní vybudovat úřednickou budovu. Nová šachta byla spojena lanovou dráhou s úpravnou uhlí, která se nacházela za hranicemi u města Olbernhau. Svého vrcholu co do počtu obyvatel se tato vesnice dočkala v roce 1910, kdy zde žilo celkem 2 896 obyvatel. Po vypuknutí 1. světové války byly uzavřeny hranice se Saskem a uhlí bylo ukládáno v Brandově na haldách, než bylo možné opět zprovoznit lanovou dráhu. V roce 1921 byly doly zastaveny, protože po zhroucení německé marky se těžba stala nerentabilní. Doly se již nepodařilo plně obnovit. Ještě před 2. světovou válkou zde v roce 1930 je uváděno 2 473 obyvatel. Během 2. světové války probíhal v Brandově geologický průzkum, ale práce byly v roce 1942 zastaveny, neboť zásoby v dolech již byly téměř vyčerpány. Zdejší obyvatelstvo se vedle těžby uhlí živilo také zpracováním dřeva, především výrobou dřevěných hraček. Po roce 1945 proběhl odsun německého obyvatelstva, čímž došlo k razantnímu poklesu počtu obyvatel. Ani dosídlení obyvateli z vnitrozemí tento úbytek nenahradil. Celý následek se projevil v roce 1950, kdy zde dle sčítání lidu žilo jen 393 obyvatel a následně počet obyvatel v roce 1980 byl jen 269. V roce 2011 je zde uváděno celkem 243 trvale žijících osob.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brandov

Dojmy: Malá obec, která má mnoho zajímavostí a krásnou přirodu.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_7703
IMG_7642
IMG_7677
IMG_7646
IMG_7666