Braňany

Informace

Městský erb:

555px-Znak_obce_Braňany

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Braňany (německy Prohn) je obec nacházející se přibližně 6 km severovýchodně od okresního města Most a 5 km východně od města Bílina. První nepčímá písemná zmínka o zdejší obci pochází z roku 1239, kdy se objevila v přídomku šlechtice jménem Wolzik de Brani. Následně byl v roce 1281 zmiňován Čáslav z Bran. První jistá písemná zmínka o zdejší obci pochází z roku 1327, kdy je zde zmiňován Guntherus de Brand. Další zmíněnou zdejší postavou je Jindřich z Brany, který byl ve 14. století rytířem pánů z Reisenburka, neboli Oseka. V obci stávala jak již odpovídá dle šlechtických osob tvrz, která se nacházela někde pod Červenou horou a nazývala se Červený Dvůr. Tato tvrz měla ve své době manskou povinnost ke královskému hradu v Mostu. Následným majitelem tvrze spolu se vsí byl v roce 1420 Václav z Moravěvsi, ale již v roce 1421 drželi tuto ves s tvrzí bratři Hartung a Jindřich z Krynic. Téhož roku byl obléhán hrad v Mostě husity, a tak se Mostečtí měšťané rozhodli, aby ztížili obléhání husitů a vypálili tak tvrz Červený dvůr, který pak slíbili že vzniklé škody uhradí. Tyto škody byli uhrazeny v roce 1457. Potomci těchto dvou bratrů drželi tvrz a vesnici až do roku 1514, kdy prodal Albrecht z Krynic zdejší statek Bartoloměji z Velebudic. Tomu však tento statek nevydržel dlouho a již v roce 1521 jej prodal Oplovi z Fictum na Pernštejně, který statek prodal v roce 1534 Bedřichu Satanéři z Drahonic. Následně jej zakoupil Petr Čirn z Čirnu, který zdejší statek prodal v roce 1545 městu Most. Tvrz samotná však po celou dobu patřila stále rytířům z Krynic, kteří zde stále žili, ale již v roce 1563 získalo město Most i zdejší tvrz. Po bitvě na Bílé hoře se ani tomuto místu nevyhnula konfiskace za účast města Most ve stavovském povstání, a tak byl zdejší statek v letech 1618 – 1620 zabaven. Část vsi Braňany byly naopak součástí panství Teplice, které bylo konfiskováno Vilémovi Vchynskému z Vchynic za účast na stavovském povstání. Braňany se poté dostaly do majetku řádu křižovníků s červenou hvězdou, kteří vlastnili Mostecký špitál, a ti ves připojil ke svému starodávnému statku Chanov. Další část vsi patřila k panství Mirošovice, které bylo v majetku hrabat z Martinic. Od nich se dostala tato část knížatům z Dietrichsteina a nakonec se stala součástí bílinského panství Lobkoviců. V okolí obce se již od 17. století těžilo v malé míře uhlí, ovšem rozmach přišel až v druhé polovině 19. století. Byly zde čtyři doly menšího významu. Po krátký čas zde také byla továrna na výrobu kyseliny sírové, parní mlýn a po rozšíření těžby jílu i keramická továrna (vše postupně v jednom objektu). Po roce 1850 se Braňany staly osadou obce Želenice v okrese Teplice, ke konci 19. století se osamostatnily. V letech 1896–1935 byla obec součástí okresu Duchcov, do roku 1960 okresu Bílina a od roku 1960 leží v okrese Most. V roce 1914 byla tovární budova adaptována na byty. Na počátku 20. století byly v okolí otevřeny další doly, např. důl Venuše. V současnosti probíhá důlní těžba na dole Bílina (dříve Důl Maxim Gorkij) v režii Severočeských dolů a. s. Co se týká počtu obyvatel, tak zde žilo v roce 1869 celkem 239 obyvatel ve 41 domech, jak postupně docházelo k větší těžbě uhlí, počet obyvatel začal rychle narůstat a již v roce 1930 tak zde žilo 1037 obyvatel ve 115 domech. Následně přišel odsun německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí, který se ale téměř na počtu obyvatel neprojevil, jelikož zde žilo v roce 1950 celkem 1063 obyvatel, na čem se ale projevil byl zánik místních tradic a lidové slovesnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 1129 obyvatel ve 155 domech.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bra%C5%88any

Zdroj: http://www.branany.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Větší obec, kde byl nádherný kostel, ale dnes je po něm jen několik fotografií.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5825
IMG_5819
IMG_5843