Čepirohy

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Čepirohy (německy Tschöppern) jsou dnes součástí města Most a nacházejí se na jeho západním okraji. První písemná zmínka o Čepirohách pochází z roku 1331, kdy král Jan Lucemburský potvrdil privilegia Přemysla Otakara II., z čehož lze usuzovat, že ves existovala již ve 13. století. V 15. století ves patřila k panství Mosteckého hradu. Na počátku 16. století drželo obec více vlastníků. Roku 1505 se vlastníkem jedné části stal Klement z Čepiroh a Rudolic, o dva roky později pak část vsi vlastnil pán na Mosteckém hradu Jan z Veitmile. Ve 20. letech 16. století drželi ves bratři Václav, Jiří a Zikmund Freitokové z Čepiroh a paralelně s těmito vlastníky již část obce s největší pravděpodobností připadala městu Mostu. Po odkoupení poplužního dvora Petra Čirna z Čirnu roku 1537 se stala celá obec majetkem města a byla začleněna do jeho panství Kopisty, jehož součástí zůstala až do roku 1848. V roce 1850 se ves totiž osamostatnila z důvodu zákona o obcích z roku 1848. Obec patřila do farního obvodu Slatinice a do stejné obce chodily i zdejší děti do školy. Již v roce 1850 je zde uváděno 121 obyvatel. Od první poloviny 19. století se v okolí Čepiroh začalo těžit uhlí. Nejprve v menších dolech a až později přibyly doly roku 1917 Bayern a v roce 1919 důl Čepirohy, později přejmenovaný na důl Hrabák. Což mělo za následek nárůst obyvatel, již v roce 1880 zde žilo 380 obyvatel a před 2. světovou válkou v roce 1930 zde žilo dokonce 677 obyvatel. Po 2. světové válce nastal odsun německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstvem z vnitrozemí, což mělo za následek že v roce 1950 zde žilo 468 obyvatel. Už berní rula uvádí v okolí obce malé vinice. Také v současnosti se nad obcí pěstuje vinná réva, která zde byla vysázena v 70. letech 20. století. Převážná část původní obce byla zlikvidována v letech 1968–1972 a zbývající část včetně nové výstavby byla v roce 1976 připojena k Mostu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Čepirohy

Dojmy: Maličká již zaniklá vesnička, jež má zajímavé okolí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5117