Brandov - kostel sv. archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z roku 1622, tento kostel byl ale vybudován v barokním slohu v letech 1720 – 1730. Již v roce 1782 zde bydlel trvale farář a v roce 1795 zde byly vybudována farnost. Prvním zdejší farářem se zde pak stal roku 1793 Ignác Hojer, který zde působil až do své smrti roku 1836 a následně byl pochován na starém hřbitově, který se rozkládal okolo tohoto kostela. V 19. století nechal pan Wenzel Göhlert z Teplic vytvořit pro tento kostel nový oltář, který byl vytvořen v Mnichově v Mayersově uměleckém ústavu. Tento nový oltář se dočkal svého vysvěcení dne 3. října 1875. Celé vybavení tohoto kostela v podstatě pochází z 2. poloviny 19. století a vytvořil jej výše zmíněný institut. V roce 1913 byly upraveny zdejší oltáře a také provedena elektrifikace tohoto kostela. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kostel být udržován a pozvolna chátral. Největší období devastace pak bylo v 60. a 70. letech 20. století. Již na konci 20. století se kostel dočkal obnovy a nakonec v roce 2003 na něm proběhla celková rekonstrukce.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Brandov)

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Menší barokní kostel, který má své kouzlo.

Mapa

a

Fotografie

×