Tři Sekery - dům eč. 39

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. V průběhu 2. poloviny 20. století a v 1. dvacetiletí 21. století prodělala tato malebná stavba několik nevhodných úprav, které tomuto stavení smazali jeho původní ráz, ale i tak se ještě zachoval dostatek původního vzhledu. Stavení bylo vystavěno jako přízemní zděná stavba, kde na přízemí se nacházel roubený věnec, na kterém je sedlová střecha s hrázděnými štíty.

Dojmy: Malebná stavba, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×