Tři Sekery

Informace

Městský erb:

Tri_Sekery_CoA_CZ

Navštíveno: 10. 3. 2016

Historie: Obec Tři Sekery (německy Dreihacken) se nachází asi 7 km západně od města Mariánské lázně. Nejstarší historie území byla spojena s ostrahou hranice českého státu, kterou zajišťovali Chodové. Tehdy zde ještě neexistovaly žádné vesnice a vznik Tří Seker nebyl v souvislosti s Chody, ale s objevem rudních ložisek v 15. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1555. Jiný zdroj uvádí první písemnou zmínku v roce 1529, kde je v historických pramenech v tachovském archívu zmíněno nové sídlo v Tachovském lese „Drey Hockkhenn“. Roku 1538 je uváděna těžba měděné rudy a udělení první hornické svobody Kašparu Pluhovi. Až do roku 1606 byl majitelem obce i veškeré hornické těžby panovník, jež ovšem obojí pronajímal. Roku 1606 prodal císař Rudolf II. Tři Sekery a okolní osady šlechtici Janu Bartoloměji Širntyngarovi a rozsáhlá hornická privilegia třem norimberským těžařům. Horní díla byla podřízena hornímu úřadu v Horním Slavkově, dohled měl hormistr v Dolním Kramolíně. Jan Bartoloměj Širntyngar o panství přišel konfiskací za jeho účast na stavovském povstání. Konfiskát byl roku 1623 prodán Johannu Albrechtu Heimhausenovi, který musel v roce 1627 nedobrovolně část svého panství prodat Metternichům, kteří krátce předtím koupili panství Kynžvartské. Tím se území Tří Seker rozdělilo na dvě části. Tou větší byly Kynžvartské Tři Sekery (k. ú. Tři Sekery u Kynžvartu), menší byly Tachovské Tři Sekery (k. ú. Tři Sekery u Tachova). Majitel tachovského panství Johann Hausmann, kterému Tachovské Tři Sekery patřily, se rozhodl rozšířit těžby rud na území jeho panství, která později zajistila významný rozvoj Tachovských Tří Seker. Vznikly dvě samostatné obce, ve kterých uvádí Schaller v roce 1788 v Kynžvartských Třech Sekerách 68 domů a v Tachovských Třech Sekerách 62 domů. Topograf Sommer uvádí v roce 1838 u Tachovských Tří Seker 84 domů a 677 obyvatel, u Kynžvartských Tří Seker 70 domů a 589 obyvatel. Stav dvou samostatných obcí, Tachovských a Kynžvartských Tří Seker, s vlastními starosty a samostatným číslováním domů skončil v roce 1939 spojením v jednu obec po připojení Sudet k nacistickému Německu. Až do roku 1787 patřila obec pod farnost Trstěnice s farním kostelem svatého Víta. Roku 1787 povolil císař Josef II. stavbu farního kostela ve Třech Sekerách a vznikla farnost třísekerská. Farní kostel Čtrnácti svatých pomocníků byl postaven v letech 1787–1790. Ačkoliv se Tři sekery velmi rychle rozrůstali, tak 18. století zde bylo ve znamení bídy, jelikož v letech 1739 – 1740 zde vládl díky velmi nepříznivému počasí hladomor, a na to dne 19. září 1742 se přitáhla Francouzská armáda, která se zde ubytovala. Zdejší hornictví zaniklo v roce 1846, a tak lidé hledali nový způsob obživy. Díky tomu začali vznikat různá řemesla jako například tkalcovství, soukenictví, čí výroba dřevěných perel a perleťových knoflíků. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. V této době zde žilo celkem 1287 obyvatel. V roce 1901 byla v obci postavena továrna na výrobu perleťových knoflíků, ve které pracovalo až 100 dělníků. V důsledku ztrátovosti však byla výroba v roce 1907 zastavena a později část továrny vyhořela. Roku 1926 byla ve Třech Sekerách založena česká menšinová škola, ve které probíhala výuka v jedné třídě německé školy. Ještě v roce 1930 zde žilo 1 164 obyvatel, ale následně přišla 2. světová válka. Dne 6. května 1945 přijela do Tří Seker americká armáda, která obec bez boje osvobodila. V červnu 1945 přišli do obce příslušníci československé Finanční stráže a dne 26. listopadu první osídlenci, reemigranti z oblasti Střelína (převážně z Husince a Poděbrad) ve Slezsku. Řada obyvatel Tří Seker byla po válce souzena za spolupráci s nacistickým režimem. Odsun německého obyvatelstva probíhal po etapách od ledna 1946 až do konce roku 1946. Obec se podařilo částečně dosídlit, především reemigranty. Přesto však zůstalo mnoho neobydlených stavení, která chátrala a mnohá z nich byla postupem času zbourána. Tento odsun měl za následek to, že v roce 1950 zde žilo pouze 434 dosídlených obyvatel, jejichž počet již nikdy výrazně do 21. století nestoupl. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 967 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_Sekery

Zdroj: https://www.trisekery.cz/historie-obce/d-9640

Dojmy: Menší obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1572
IMG_1582
IMG_1520
IMG_1526
IMG_1508
IMG_1564
IMG_1548
IMG_3512
IMG_1502
IMG_1510
IMG_3510
IMG_1566
IMG_1554
IMG_3525
IMG_3529
IMG_1596