Tři Sekery - dům čp. 55

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna pravděpodobně jako zděná přízemní stavba, kde na přízemí navazuje roubený věnec krytý polovalbovou střechou a hrázděným štítem. V této podobě se toto stavení zachovalo do současnosti, a je tak krásným příkladem zdejší zástavby.

Dojmy: Malebná usedlost, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×