Tři Sekery - dům eč. 64

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavba byla vystavěna jako přízemní malebná stavba krytá sedlovou střechou. V průběhu 2. poloviny 20. století po odsunu původního německého obyvatelstva se z této usedlosti stal rekreační objekt, kterým byl i v době mé návštěvy.

Dojmy: Bohužel jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×