Obilná

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Obilná (německy Kornau) je malá vesnice nacházející se asi 1,5 km na západ od Odravy. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1288, kdy v jedné listině odkazuje Loketský měšťan Merklin řádu františkánů z Chebu Obilní daň ze svého statku v Cornouwe. Již v této době se zde nacházel opevněný statek, kolem kterého postupně začala vznikat samotná vesnice. Již v roce 1322 je zmiňováno že Obilná je již zastavěné místo. V průběhu 14. století byly jako majitelé této vesnice s panským statkem a tvrzí, která se nacházela původně poblíž řeky Odravy Kornauerové. V roce 1392 je zde poprvé zmiňován zdejší mlýn. Dalším majitelem byl rod hrabat von Meissen-Pauen, který vystřídal v rod Watzdorfů a v 16. století rod Poppů. V roce 1600 je tato vesnice uváděna poprvé jako zemanský statek, který nejdříve vlastnili Hoffmanové, které vystřídal rod Zedwitzů. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Potočiště, následně se v roce 1961 stala součástí obce Odrava a v roce 1976 součástí obce Nebanice. Nakonec se tato vesnice opět stala v roce 1990 součástí obce Odrava, kde setrvala až do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 47 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Obiln%C3%A1

Zdroj: https://www.obec-odrava.cz/informace-o-obci/historie/#obilna

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3530
IMG_3534
IMG_3526