Obilná - dům čp. 11

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Tato malebná vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu jako uzavřená zemědělská usedlost nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší, jelikož je již pravděpodobně zachycena i na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. Tato zemědělská usedlost se skládá z obytné stavby, která byla vystavěna jako patrové stavení, kde přízemí je pravděpodobně zděné z lomového kamene a na něj navazuje roubený věnec, který přechází v hrázděné patro s krásnou pavlačí a bohatě zdobený hrázděný štít. Celá usedlost je pak krytá sedlovou střechou. Na toto stavení pak navazuje ohradní zeď s dodnes zachovanou vjezdovou branou a vstupní brankou. Jediné, co se nedochovalo je většina hospodářských stavení. Pravděpodobně v průběhu 19. či 20. století pak byla k tomuto stavení učiněna zděná patrová přístavba, čímž získala tato stavba svůj současný vzhled.

Dojmy: Bohužel jsem o této krásné usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×