Nový Žďár

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Nový Žďár u Aše v okrese Cheb (německy Neuenbrand) je vesnice, 3 km jižně od města Aš. Kdy přesně byla tato ves založena nevíme, víme jen že první písemná zmínka o této vsi se vyskytuje až v roce 1569, kdy propůjčil Saský kurfiřt August tuto ves jako léno bratrům Janu a Adamu Zedtwitzům. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Mokřiny, kam spadala až do roku 1890, kdy se vesnice stala samostatnou obcí. A není ani divu, vždyť v meziválečném období ve 20. století zde žilo 380 obyvatel převážně německého původu. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se tato vesnice stala součástí obce Mokřiny a byla zde zřízena kasárna pohraniční stráže. Většina vesnice pak byl srovnána se zemí v rámci vyhlášení pohraničního prostoru. V roce 1976 se nakonec tato vesnice stala součástí města Aš, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 41 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_%C5%BD%C4%8F%C3%A1r

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jižně od Aše, kde je jedna zajímavost.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3231