Nový Kostel

Informace

Městský erb:

Nový_Kostel_(Czech_town)_-_coat-of-arms

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Obec Nový Kostel (něm. Neukirchen) se nachází asi 7 km východně od města Plesná. Nový Kostel byl založen v 17. století. Svůj název obec získala v témže století díky stavbě kostela v roce 1613. Vzhledem k tomu, že tento kostel byl oproti kostelu v Křižovatce nový, dostala obec název Nový Kostel. Kostel byl postaven z popudu tehdejšího faráře v Chlumu sv. Maří Šebestiana Kristiána a byl spravován farou v Chlumu. Teprve na žádost statkáře Mulze von Woldau byla v roce 1657 zřízena fara při zdejším kostele. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1714. Roku 1842 vypukl v obci hladomor, jako důsledek dlouhotrvajícího sucha. Roku 1850 zaneslo vojsko do obce, kde bylo ubytováno, tyfus, na který zemřelo mnoho osob. Obyvatelstvo obce se živilo především zemědělstvím, také tkalcovstvím a později domáckým houslařským průmyslem. Většinu svých výrobků pak odvádělo do obce Schönbach (dnešní Luby u Chebu), kde byl zajišťován prodej a vývoz výrobků. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dosídlení obce po roce 1945 znamenalo pro obec zřejmě roky největšího rozvoje. Nacházela se zde tehdy spousta obchodů, včetně 10 hostinců, truhlářský závod, kolářství, byla zde ordinace praktického lékaře, do obce dojížděli zubní technici, v obci se nacházela stanice SNB, restaurace, pošta a byla zde i pobočka banky. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 500 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Kostel

Zdroj: http://www.novy-kostel.cz/novy-kostel/historie/

Dojmy: Poměrně velká obec, ve které se nachází řada zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5137
IMG_5087
IMG_5135
IMG_5093
IMG_5105
IMG_5115
IMG_5121
IMG_5095