Nový Kostel - kostel Povýšení sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Původní kostel z roku 1613 byl postaven v barokním slohu na popud tehdejšího faráře z Chlumu Svaté Maří. Spravován byl nejprve farou v Chlumu, první fara při kostele byla zřízena v roce 1657. Roku 1776 byl kostel rozšířen do současné podoby v pozdně klasicistním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Po kostelu byla pojmenována obec Nový Kostel, jako odlišení od staršího kostela v nedaleké obci Křižovatka. V roce 1845 zapálil kostelní věž blesk, roztavily se kostelní zvony a shořely varhany. Následně byl kostel opraven a v roce 1884 byly do věže zabudovány hodiny. Po konci 2. světové války kostel přestal být udržován a chátral. Zdejší farnost zanikla v roce 2005 sloučením s farností Skalná. Pod Skalenskou farností je kostel veden jako filiální. Teprve po roce 2000 byla zahájena obnova kostela, roku 2009 byly zcela zrekonstruovány věžní hodiny. Při záchranných pracích byly roku 2010 objeveny v kostele tři ukryté hudební nástroje. Pocházejí nejspíš z počátku druhé světové války nebo je ukryli němečtí hudebníci během odsunu. V roce 2018 byl již kostel zrekonstruovaný a konají se v něm příležitostně různé kulturní akce.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-povyseni-sv-krize-14470187

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Nov%C3%BD_Kostel)

Dojmy: Krásný z části barokní a z části klasicistní kostel, který je dominantou této obce.

Mapa

a

Fotografie

×