Nový Drahov

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Nový Drahov (německy Rohr) je vesnice, nacházející se asi 1 kilometr severozápadně od Třebeně. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1272 kdy je uváděna jako statek rychtáře Konráda Rohra a jeho potomků. Na přelomu 14. a 15. století byla vesnice rozdělena mezi několik majitelů. Později vesnici vlastnilo město Cheb, kterému patřila část vesnice až do zániku patrimoniální správy. Část vesnice patřila ke Skalné. Mezi lety 1869–1950 byl Nový Drahov samostatnou obcí. V letech 1961–1978 byl částí obce Třebeň. Poté se od roku 1979 do roku 1990 stal částí Františkových Lázní, ale od roku 1990 spadá opět pod Třebeň. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byla ves vysídlena a následně postižena demolicemi. Část zemědělských usedlostí byla zbořena, ale podstatná část historické zástavby zůstala zachována, ve vesnici však nevznikly žádné rušivé novostavby. Proto představuje Nový Drahov významný celek lidové architektury Chebska. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 43 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Drahov

Dojmy: Maličká vesnička, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_6927
IMG_6851
IMG_6899
IMG_6909
IMG_6939
IMG_6893
IMG_6871
IMG_6923
IMG_6948