Obilná - dům čp. 6

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Tato vesnická zemědělská uzavřená usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Zatím co obytná stavba byla do současné podoby pravděpodobně vystavěna v 19. století, tak nejzajímavější je jedna z hospodářských staveb. Tato hospodářská stavba je pak přízemní hrázděná budova, která má na hrázdění roubený věnec, na který navazuje bohatě zdobený hrázděný štít a celé stavení je pak kryté sedlovou střechou. V této podobě se tato zajímavá stavba zachovala pak až do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×