Milíkov

Informace

Městský erb:

Milikov_znak

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: Obec Milíkov (německy Miltigau) se nachází asi 13 km na východ od Chebu. První písemná zmínka o této tehdy vsi pochází ze dne 1. listopadu 1311 v listině, ve které dal tuto vesnice Johann z Waldsasenu do zástavy vdově a synům po Konrádu z Haslau. V této době bylo zmíněno že v se v Milíkově nacházel mlýn, hostinec a 17 usedlostí. Již v roce 1360 je v této vsi v lenních knihách rodu Leuchtenbergů, že se zde nachází 6 herberků, 16 usedlostí, jednu zděnou usedlost, panské sídlo, dvůr a k tomu mlýn. To je první písemná zmínka o zdejším panském sídle. V roce 1406 vlastnil tuto ves a okolní vsi Tauft Hertenberg z Milíkova. V roce 1542 přešla tato vesnice do majetku hraběte Hyreonyma Schlika, ale uživateli této vesnice nadále zůstali Hertenbergové z Milíkova, které nahradil rod Globnerů. V 17. století jsou zde zmiňováni jako majitelé Georg Adam Junker a rytíř Julius Ferdinand z Blankenheimu. V roce 1756 pak získali tuto ves spolu se zámkem, který vznikl přestavbou původního panského sídla v pro mě neznámým období, Jezuité, kteří sídlili v Chebu. Tento řád byl ale v roce 1773 zrušen z nařízení císaře Josefa II. a následně jej v roce 1801 zakoupila rodina Meternichů-Winneburgů, která si vystavěla honosný zámek v nedalekých Lázních Kynžvart. Bohužel dne 24. dubna 1820 vypukl ve zdejší palírně požár, který zničil 41 domů, zámek, v té době stavěný kostel a zámeckou kapli, která se nacházela na místě rozestavěného kostela. Po tomto požáru již zámek ani panský dvůr nebyl obnoven, a tak započala v průmyslová výstavba. Po zrušení patrimoniální správy, která proběhla v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1976, kdy se stala součástí obce Dolní Žandov. V roce 1990 se tato ves opět stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Po konci 2 světové války došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel z vnitrozemí a podkarpatské rusy. Díky tomu došlo k rapidnímu poklesu počtu obyvatel a další pokles následoval v průběhu 2. poloviny 20. století. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 289 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADkov_(okres_Cheb)

Zdroj: https://www.milikov.cz/news/strucna-historie/

Dojmy: Malá obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2813
IMG_2772
IMG_2825
IMG_2778
IMG_2802
IMG_3175
IMG_2843
IMG_3177