Milíkov - kostel sv. Šimona a Judy

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: Původně na tomto místě byla postavěna barokní zámecká kaple někdy v 18. století podle plánů pro mě neznámého autora. Tato kaple byla v roce 1787 rozšířena a povýšena na farní. A jelikož kaple již nedostačovala, tak bylo započnuto s přestavbou kaple v roce 1818 na kostel. Přestavba probíhala v klasicistním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Bohužel ještě před dokončením kostela, tak kaple spolu se staveništěm kostela dne 24. dubna 1820 vyhořela. Následně byl tento kostel obnoven do současné klasicistní podoby. Kostel pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století sešel, a tak byl někdy pravděpodobně v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnoven.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-simona-a-judy-20417940

Zdroj: https://www.milikov.cz/news/strucna-historie/

Dojmy: Krásný velký kostel, který je dominantou této obce.

Mapa

a

Fotografie

×