Milíkov - dům čp. 4

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tato venkovská usedlost byla vystavěna v lidovém slohu pravděpodobně již v průběhu 18. století, jelikož je již pravděpodobně tato původně uzavřená usedlost na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768, ale může být i starší či novější, jelikož tato mapa byla poněkud nepřesná. Z celé tehdy uzavřené usedlosti se dodnes zachovala patrová barokní sýpka krytá mansardovou střechou, která byla někdy časem upravena na obytný dům. Následně tuto budovu sýpky s původním obytným domem spojuje klenutá brána. Obytné stavení je pak přízemní zděné stavení s lomového kamene, kde na přízemí je pak roubený věnec, na kterém je postaven nádherný bohatě zdobený hrázděný štít. Celá stavba je pak krytá sedlovou střechou a někdy v průběhu 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století byla tato stavba rozšířena o přístavbu.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×