Milíkov - fara

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: To doku 1787 spadala tato vesnice svou farou pod faru ve Smrkovci, ale právě v tomto roce zde byla zřízena lokálie. Následně v roce 1854 zde byla zřízena samostatná fara. Budova fary však byla vystavěna nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Jedná se o patrovou zděnou stavbu, která má decentně zdobenou fasádu a je krytá valbovou střechou.

Zdroj: https://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/milikov?language=de

Dojmy: Bohužel jsem o této budově fary nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×