Milhostov

Informace

Městský erb:

545px-Milhostov_CoA_CZ.svg

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Obec Milhostov (německy Mühlessen) se nachází asi 10 km severovýchodně od Chebu. Obec Milhostov podle historických pramenů vznikla už před rokem 1181 v době, kdy zde bylo slovanské osídlení. V historii Chebska je znám Milhostov z roku 1300 jako Miloz, později Miloc, Miloce. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1219. Zdejší kostel sv. Mikuláše, zbytek dřívějšího hradiště (strážní věž) byl otevřen roku 1306. V době posledních Přemyslovců nastalo poněmčování českého pohraničí. Celé Chebsko postupně vzalo na sebe německý ráz. Na rozhraní 12. a 13. století byl Milhostov šlechtickým sídlem, měl jej majetkem Popo z Milhostova. V době Karla IV. byl Milhostov rozdělen na 24 hospodářství, a bylo poddané až do roku 1848 městu Chebu. Následně se tato vesnice stala samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržela do současnosti. Po druhé světové válce došlo v roce 1946 k vysídlení zdejšího německého obyvatelstva, do té doby tu žilo asi 600 obyvatel. Zůstaly tu jen tři německé rodiny. Obec dosídlili Češi, Slováci, Maďaři, Rumuni, Rómové, volynští Češi. Ke dni 29. srpna 2008 zde žilo 357 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milhostov

Dojmy: Menší obec, kde je mnoho krásných památek a zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2151
IMG_2129
IMG_2097
IMG_2105
IMG_2125
IMG_2123
IMG_2155
IMG_2157
IMG_2159