Milhostov - kostel sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Původně se na tomto místě nacházelo panské sídlo někdy z doby kolem roku 1200, které držel zdejší vladyka Pop z Milhostova. Z této doby pochází dodnes zachovaná raně gotická obraná věž. Již v této době zde již stál na tuto tvrz napojený kostelík. Následně kostel prošel gotickou přestavbou a přestal tak sloužit jako panské sídlo. Z této přestavby se dodnes zachovala gotický křtitelnice ze 13. století. První písemná zmínka o tomto kostele pak pochází z roku 1306. Z této doby se dodnes zachoval sedlový raně gotický portál, který vede do sakristie. Někdy v průběhu období renesance byl kostel vyzdoben nástěnnými freskami, které se zde zlomkově zachovali. V průběhu 17. století prošel kostel barokními úpravami, během kterých vnikl dodnes zachovaný barokní inventář. V průběhu 18. století pak kostel prodělal ještě drobné úpravy. Díky tomu kostel získal svůj současný vzhled, který se zachoval do současnosti. Jen v průběhu 20. prošel tento kostel renovací.

Zdroj: https://www.atlasceska.cz/pamatky/kostel-sv-mikulase-milhostov-21146

Zdroj: https://www.kamennevrchy.cz/obce/milhostov/pamatky-obce-milhostov/kostel-sv-mikulase/

Dojmy: Krásný kostel se zachovanou obrannou věží.

Mapa

a

Fotografie

×