Milhostov - smírčí kříž 0038

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Tento smírčí kříž byl vztyčen na tomto místě neznámo kdy, stejně tak jako sousední kříž č. 0039. Ačkoliv nevíme, proč byl tento kříž vztyčen, tak se k těmto dvěma křížům vztahuje jedna pověst a to ta, že se na tomto místě dvě děvečky ze žárlivosti pořezali a zabili srpy. Jedna děvečka byla vyšší a druhá nižší. Z tohoto důvodu zde prý byly vztyčeny tyto dva kříže jeden nižší a jeden vyšší. Samotný tento kříž má vlastní rozměry na výšku 158 cm na šířku 116 cm a tloušťku 30 cm.

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Cheb/Milhostov.html

Dojmy: Krásný smrčí kříž, který má společnou pověst se sousedním křížem.

Mapa

a

Fotografie

×