Milhostov - dům čp. 25

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Tato nádherná lidová vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna někdy kolem roku 1800. Následně byly k této obytné usedlosti přistavěny stodoly a chlév někdy v průběhu 2. poloviny 19. století. Obytná stavba je patrové stavení, kde je zděné přízemí, na kterém je umístěn roubený věnec, na něž navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou a velmi bohatě zdobenými hrázděnými štíty. Stodola a chlév jsou pak zděná stavení krytá sedlovou střechou. V této původní podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti a je díky tomu krásným příkladem Chebské lidové architektury.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-20234791

Dojmy: Nádherná lidová zemědělská usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×