Krásná

Informace

Městský erb:

800px-Krasna_CH_CZ_CoA

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Obec Krásná (německy Schönbach či Schönbach bei Asch) se nachází asi 2 km severozápadně od centra města Aš. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1331, kdy patřila Krásná k majetku Neubergů, který byl osvobozen od daní. Další zmínku lze najít v klášterní knize z roku 1395 a poté v roce 1417 v listině zaslané králi Václavu IV. jako protest Chebských proti okupaci Ašska norimberským purkrabím. Kolem roku 1400 odkupují Krásnou a jiná území na Ašsku Zedtwitzové, kteří tyto majetky vlastní po více jak 500 let až do roku 1945. Zedtwitzové však do Krásné přicházejí až v roce 1642, kdy se Podhradské panství rozděluje na několik menších. Původně zde stála tvrz, či panský dvůr, do kterého se právě roku 1642 část rodu nastěhovala. Bohužel v roce 1656 část dvoru se správní budovou vyhořeli. V roce 1667 nechal Jan Jiří Zedtwitz přestavět původní správní budovu na barokní zámek. Okolo roku 1828 však zámek vyhořel, a kvůli nedostatku peněz nebyl Zedtwitzi nikdy plně rekonstruován. Zámek poté putoval od jednoho majitele k dalšímu, a po 2. světové válce zůstal opuštěný a chátral. V 50. letech 20. století byl poté pro špatný stav stržen. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. V roce 1898 zde byl otevřen pivovar Krásná, jehož zajímavá budova byla po válce až do nedávné doby nevyužívaná a v troskách. Vysídlení německého obyvatelstva z Československa v roce 1945 způsobilo téměř vylidnění Krásné. Některé okolní vesnice, jako třeba Újezd, zůstaly zcela bez života. V rámci zřizování hraničního pásma byla většina těchto vesnic vybydlena a domy strženy a srovnány se zemí. V roce 1910 se v Krásné uvádí nejvyšší počet obyvatel, a to 2 348. Mezi lety 1960 a 1989 byla Krásná součástí města Aše, poté se stala samostatnou obcí zástavbou přímo navazující na Aš. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 628 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A1_(okres_Cheb)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - dr. Miloslav Bělohlávek

Dojmy: Menší obec, která se nachází severozápadně od Aše, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3285
IMG_3271
Újezd_památník_2008-08-10
IMG_3255
IMG_3297