Krásná - zámek Větrov

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: V průběhu 2. poloviny 19. století si nechal vystavět textilní továrník Georg Jäger vilu Jäger spolu se současným malebným zámečkem Větrov, který byl vystavěn v romantizujícím slohu. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl tento zámeček zkonfiskován a nějakou dobu se zde nacházel dětský domov. V době mé návštěvy pak v tomto zámečku nacházel hotel.

Zdroj: http://www.obeckrasna.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=154

Zdroj: http://www.asskyweb.cz/budovy-v-asi/PVvA/vila-jaeger-vetrov

Zdroj fotografie: Reklamní plachta u zámku

Dojmy: Krásný zámeček, který bohužel nebyl vidět přes stromy, a tak zde trochu podvádím.

Mapa

a

Fotografie

×