Krásná - dům eč. 10

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna dle informací na portálu mapy.cz v roce 1793, ale dle památkového katalogu byl vystavěn v průběhu 2. poloviny 19. století. Což je docela zajímavé, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, takže bych se přikláněl že byl tento dům postaven v roce 1793. Dům byl pak vystavěn v typickém Chebském lidovém slohu, jako patrová zděná stavba, kde na patro navazuje roubený věnec krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-15324638

Zdroj: https://mapy.cz/turisticka?x=12.1730533&y=50.2358036&z=18&source=base&id=1978521

Dojmy: Krásná vesnická usedlost, která je nejstarším stavením této obce.

Mapa

a

Fotografie

×