Krásná - zaniklá ves Újezd

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Újezd (německy Mähring; Mähring bei Asch) byla vesnice nacházející se 4 km severozápadně od obce Krásná. První písemná zmínka o Újezdu pochází z roku 1331, kdy vesnice patřila Neubergům. Zpočátku je vesnice nazývána Merring, až později, v 18. století získala svůj známější název Mähring. Vesnice byla obydlena německými zemědělci, kteří od 16. století prováděli luteránské bohoslužby, které tehdy začali místní Zedtwitčtí páni podporovat. Ti získali Újezd od Neubergů někdy na přelomu 14. a 15. století. Vesnice byla dělena na tři části; Horní ves, Dolní ves a Kout. V roce 1890 dosáhl Újezd nejvyššího počtu obyvatel. Žilo zde 350 Němců, a vesnice byla povýšena na obec. Poté počet obyvatel již jen klesal, hlavně mezi světovými válkami. V roce 1861 byla postavena nová škola. Poslední sčítání lidu proběhlo v roce 1939. Tehdy měl Újezd 42 domů, ve kterých žilo 175 obyvatel. Po 2. světové válce, v roce 1946, kdy byli všichni němečtí obyvatelé vysídleni z českého území, zůstal Újezd zcela opuštěný. Domy byly drancovány a ničeny, až byly nakonec roku 1953 všechny odstřeleny a srovnány se zemí. V 70. letech 20. století byla v Újezdě postavena rota pohraniční stráže, která byla po pádu komunistického režimu opuštěna na počátku devadesátých let 20. století. V roce 2008 byl na místě, kde stával újezdský mlýn postaven Most Evropy. Jedná se o dřevěný most, který stojí na základech původního mostu přes místní Mlýnský potok v blízkosti Panského rybníka, který býval v minulosti používán jako koupaliště. Tento potok je dnes v tomto místě státní hranicí. Nejbližší okolí bylo upraveno, a na německé straně je cesta k mostu napojena na velmi dobře udržovanou cyklistickou a turistickou cestu. Na české straně k tomuto mostu nevede žádná silnice ani cesta, pouze louka. V blízkosti se nachází cyklotrasa 2059. Tento most vznikl za spolupráce Smrčinského spolku Aš a Domovského spolku města Aše v Rehau s městy Aš a Rehau, a s obcí Krásná. Má být památkou na vesnici Újezd, a dalším krokem českého a německého přátelství. Slavnostního přestřižení pásky se v červenci zúčastnilo mnoho lidí z obou stran hranice. V budoucnu obec Krásná plánuje zřízení turistické stezky, která by navazovala na německou cyklotrasu, a vedla by okolo bývalého hřbitova a památníku. Přibližně 500 metrů od Mostu Evropy se nachází nejzápadnější bod České republiky. V roce 2009 byly v Újezdě postaveny tři 2MW větrné elektrárny, které budou energií napájet mateřskou obec Krásná.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajezd_u_Kr%C3%A1sn%C3%A9

Dojmy: Dříve malá, dnes již zaniklá vesnice.

Mapa

a

Fotografie

×