Horní Kramolín - PP Sirňák

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Sirňák je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 1986 o celkové rozloze 1,87 ha. Nachází se na severovýchodním úpatí Podhorní vrchu, necelé 3 km severně od obce Ovesné Kladruby. Důvodem ochrany jsou sirnato-uhličité plynné výrony tvořící bahenní krátery. Podloží území tvoří amfibolity mariánskolázeňského metabazitové komplexu. Na území se nacházejí hlinité až písčitohlinité zrašeliněné půdy, ojediněle i menší balvany, které pocházejícími z Podhorního vrchu. Mofety – výrony oxidu uhličitého s přítomností sirovodíku – se vyskytují převážně na malé lesní pasece v depresi zaplněné vodou, přibližně 100 metrů dlouhé a 4 – 10 metrů široké. Vývěry plynů lze pozorovat i přímo řece Teplá, která jako malý potůček teče okrajem území. V horkých letních obdobích vodní plochy vysychají, případně jejich hladina výrazně kolísá a tak se na okrajích objevují vysrážené bílé povlaky solí. Voda v tůních vypadá, jako by se vařila, je však studená. Na rašeliništích v okolí mofet roste suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a úzkolistý (Eriophorum angustifolium), v nivě Teplé oměj vlčí (Aconitum lycoctonum). Na území žijí běžné lesní druhy živočichů, byl zde pozorován krkavec velký (Corvus corax), v říčce Teplé se vyskytuje mník jednovousý (Lota lota).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sir%C5%88%C3%A1k

Zdroj poslední fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sir%C5%88%C3%A1k

Dojmy: Bohužel jsem si musel poslední fotografii zapůjčit, jelikož blíže k těmto výronům se dostat nedalo z důvodu silně podmáčené půdy a vysokého porostu.

Mapa

a

Fotografie

×