Horní Kramolín

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Horní Kramolín (německy Obergramling) je malá vesnice nacházející se 4 km na západ od Teplé. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1273, kdy se nacházel v majetku kláštera v Teplé. Pravděpodobně tomuto klášteru patřila tato vesnice až zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. Dle sčítání z roku 1869 zde žilo celkem 82 obyvatel, a v této době se také tato vesnice stala součástí obce Služetín. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se tato vesnice vylidnila a žilo zde v roce 1950 celkem 20 dosídlených obyvatel. V roce 1961 se tato vesnice stala součástí obce Poutnov, a poté v roce 1975 součástí města Teplá, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 9 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Kramol%C3%ADn

Dojmy: Maličká vesnička, ve které se nachází řada zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5958
IMG_5964
IMG_5948
IMG_5952
IMG_5970