Horní Kramolín - smírčí kříž 0002

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Tento smírčí kříž byl vztyčen a vytvořen neznámo kdy a neznámo kým. Jisté je že dle pověsti, kterou zachytil Dreyhausen jsou na tomto místě pochováni Švédští důstojníci. Dodnes se pak na tomto na kříži zachoval zbytek reliéfu meče, či šavle, kterou zachytil Wilhelm v roce 1901. V současnosti se tento kříž zachoval poněkud více pohřben v zemi obrůstající mechem a břečťanem. Kříž má pak vlastní velikost na výšku 65 cm, šířku 75 cm a tloušťku 21 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Karlovy_Vary/Horni_Kramolin.html

Dojmy: Krásný smírčí kříž, který je z velké části pohřben.

Mapa

a

Fotografie

×