Horní Kramolín - PP Čerktus

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Čertkus je přírodní památka nacházející se jižně od obce Horní Kramolín, podél toku říčky Teplé a na březích Podhorní nádrže. Přírodní památka zde byla vyhlášena v roce 2014 o celkové rozloze 42,62 ha. Tato lokalita se nachází v ochranném vodárenském pásmu, takže je zde omezený přístup. Zdejší vegetace je tvořena především mokřadními loukami, slatiništi, prameništi a fragmenty olšových luhů. Roste zde množství chráněných a vzácných rostlin, jako vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), ostřice blešní (Carex pulicaris), tolije bahenní (Parnassia palustris), oměj vlčí mor pravý (Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum), kosatec sibiřský (Iris sibirica), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), bařička bahenní (Triglochin palustre), ostřice přioblá (Carex diandra), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a další. Území je pravidelným hnízdištěm bekasiny otavní (Gallinago gallinago) a chřástala polního (Crex crex). Jednoznačně nejvýznamnějším živočichem je však hnědásek chrastavcový – jeden z nejvíce ohrožených denních motýlů v Evropě. Dalším významným hmyzím druhem je kriticky ohrožený hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina). Severozápadně od Čertkusu se nachází přírodní památka Sirňák známá svými vývěry plynů. I v přírodní památce Čertkus lze nalézt vývěry plynů a minerálních vod ústících přímo do toku říčky Teplé. Území je mozaikovitě koseno (zčásti ručně, zčásti strojově), jsou zde průběžně redukovány nálety dřevin a obnovovány staré zaniklé rybníčky. Lokalita je typickou ukázkou dobře zachovalých mokřadů Tepelska.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certkus_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Zdroj posledních dvou fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certkus_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Krásná přírodní památka, kterou jsem fotil jen z okraje, z tohoto důvodu jsem si dovolil zapůjčit dvě poslední fotografie.

Mapa

a

Fotografie

×