logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Nová Ves kostel Nejsvětější Trojice PP Dominova skalka

Nová Ves - Novoveská kyselka

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Původně zde byla postavěna na začátku 2. poloviny 19. století panská hájenka, V té bydlela po několik generací rodina Trötscherů. Poblíž hájenky se původně nacházela jáma, která se neustále zaplňovala minerální vodou prosakující z podzemí. Tak se rozhodl hajný August Trötscher vytvořit zde pumpu na tuto výbornou vodu, kterou používali nejen na pití, ale i na vaření. Zanedlouho se v Nové Vsi rozkřiklo o této dobré vodě, a začali sem docházet lidé z vesnice. Následně se o tom dozvěděl i majitel panství vévoda Beaufort-Spontin, který nechal udělat rozbory vody a zjistil že se jedná o velmi kvalitní kyselku, kterou se rozhodl těžit.

V roce 1893 započali stavební práce, kdy byla místo vodní pumpy vybudována 18 m hluboká čtvercová šachta o velikosti stran 4 m. Tato šachta vystupovala asi 1 m nad povrch, a byla zakryta 5 cm silnou skleněnou deskou. Pramen vystoupal až do výšky 3 m pod povrch a zde byla uděláno jímání a stáčení pramene. Následně byl nad jímáním pramene vystavěn osmiboký altán, a v okolí skladiště, budova správce a stáje pro povozy a koně. Odtud se svážela minerálka do Bečova, odkud byla minerálka vlakem rozvážena po celém Rakousku-Uhersku, ale také do Asie či Ameriky. Během světových válek byla minerálka dovážena do válečných lazaretů a nemocni pro léčebné účely. Pramen ale vylučuje obrovské množství kysličníku uhličitého, a tak musel být odvětráván, ale i to občas nestačilo a návštěvníci či pracovníci museli být vynášeni ven a oživováni.

Následně vévoda pronajal Novoveskou Kyselku Davidu Moserovi na 99 let, ten ji začal stáčet do svých vlastních lahví o obsahu 0,33 l, které se postupně staly standardem. Pramen vlastnila rodina Moserových až do roku 1938, kdy jej zabrali jednotky SS, které pokračovali v těžbě a posílaly minerálky pro nízkou kazivost vojákům do Afriky. Po ukončení války její stáčení ještě nějakou dobu fungovalo, tehdy pramen spadal pod ředitelství lázní v Mariánských Lázních. V roce 1948 byl celý areál opraven a upraven a vypadalo to, že sláva pramene se zase vrátí, ale pak přišel rok 1949, kdy zdejší pramen získala armáda. Využívání minerálky ale pomalu klesalo, až v roce 1954 armáda zdejší oblast opustila, pramen si ponechala jako rezervu a zdejší prostory započaly chátrat. V roce 1969 zde byl napuštěn rybník, který zatopil celý areál minerálky. V roce 1972 byl rybník vypuštěn a začali zde probíhat zkušební vrty. Jakmile těžaři odešli, opět byla oblast zatopena rybníkem. V roce 1984 byl celý areál zdemolován pro zchátralý stav, následně v roce 1991 zdejší pramen zakoupila firma Karlovarské minerální vody. V roce 1995 upravila okolí pramene a také jímání pramene, přičemž byl zdejší rybník vypuštěný a vysušený. Nad každým pramene byl postavena dřevěná ochranná bouda, odkud je pramen jímán do nedalekého Mnichova, kde je s mnoha dalšími prameny stáčen.

K pramenu jako takovému se bohužel člověk des nedostane, jelikož přeš původní stáčírnu je daná betonová deska, kvůli nebezpečí úmrtí z otravy kysličníku uhličitého, ale kašna který zde původně byla a byla přikryta skleněnou deskou, je stále zde, ale jen nyní přikryta deskou dřevěnou s otvorem uprostřed.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/novoveska-kyselka/

Dojmy: Pěkné prostředí, škoda že již to tady nefunguje a člověk ji nemůže ochutnat.

Mapa

Fotografie

×