logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Nová Ves kaple se hřbitovem Novoveská kyselka

Nová Ves - kostel Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Původně byla ve vsi Nová Ves (Neudorf) postavená vrcholně barokní kaple v letech 1700 – 1707. Roku 1708 vytvořil chebský řezbář Johann Karl Stülpe oltář a další zařízení kaple. Následně v letech 1732 – 1735 byla kaple barokně rozšířena a přestavěna na kostel, dokonce byla přistavěna i menší zvonová věž. Kostel byl zasvěcen Nejsvětější Trojici. Již v roce 1760 byla věž kostela v havarijním stavu, a tak musela být rozebrána, následně byla v letech 1764 – 1771 vystavěna věž nová. V roce 1785 pak bylo restaurováno vnitřní zařízení kostela štafířem Leithmannem. V roce 1869 byly pak původní barokní oltáře nahrazeny oltáři klasicistními. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal kostel chátra a vznik vojenského sektoru tomu moc nepomohl. Kostel byl přestavěn na kino a společenský sál pro vojáky, kdy většina zařízení byla rozebrána, původní dřevěný kazetový strop nahradil vlnitý plech a podobně. Po skončení vojenského sektoru, fungoval kostel jako společenský sál či skladiště, ale nadále pokračoval ve svém chátrání. Na počátku 21. století byl již kostel v dezolátním stavu, který vyvrcholil roku 2011, kdy se propadl strop včetně krovu presbytáře. Ještě téhož roku přistoupila vesnice Nová Ves k rekonstrukci střechy, a následně v roce 2013 k rekonstrukci cibulové báně věže.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nova-ves-kostel-nejsvetejsi-trojice

Dojmy: Pěkný kostelík, který je dominantou vesnice, je hezky opravily. I když v době mé návštěvy bylo vidět že opravy stále pokračují.

Mapa

Fotografie

×