logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Nová Ves Novoveská kyselka sloup Nejsvětější Trojice

Nová Ves - PP Dominova skalka

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Dominova skalka je přírodní památka ev. č. 1142, která se nachází v okrese Sokolov jižně od obce Nové Vsi v centrální části CHKO Slavkovský les. Cílem ochrany je zachování rostlinných společenstev na hadcovém substrátu s typickými společenstvy. Název Dominova skalka navrhl vedoucí AOPK v Plzni Miloš Hostička na počest prof. Karla Domina, botanika a autora fytogeografické studie o květeně Slavkovského lesa. O území pečuje Správa CHKO Slavkovský les. Původně se uvažovalo že by se zde chovali jeleni, aby udržovali tuto lokalitu, ale to by bylo pro zdejší faunu a floru devastující. Tak se přistoupilo k tomu, že se o tuto lokalitu začalo starat tak, jak se o ni staralo dřív, jako pastva pro kozy a ovce.

Jedná se o morfologicky výrazné výchozy serpentinitu (hadce), který je součástí Vlčího hřbetu, největšího hadcového tělesa v mariánsko-lázeňském metabazitovém komplexu. Zde se dají pozorovat hadce vzniklé silnou serpentinizací na amfibolitovém podloží Kladské skupiny. Během historického vývoje došlo k vyzvednutí hadců s výrazným deformačním páskováním. V hadcích je možno pozorovat relikty původních minerálů (např. pyroxeny, spinel), oproti tomu olivín prošel celkovou přeměnou. Během geofyzikálních měření bylo zjištěno, že těleso hadců je výraznou tíhovou a magnetickou anomálií. U paty největšího skalního výchozu se nacházejí menší suti a balvany. V minulosti probíhala na území těžba kamene na stavbu náspů a cest. Těžba však měla velmi omezený rozsah a v současnosti jsou její stopy v terénu již téměř nerozpoznatelné. Zvětráváním hadce vznikla půda s vysokým obsahem hořčíku. Tento specifický substrát výrazně ovlivňuje místní vegetaci.

Lokalita je vegetačně shodná s nedalekou národní přírodní památkou Křížky. Území je významnou lokalitou hadcových rostlinných společenstev s výskytem vřesovce pleťového (Erica carnea), endemického rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium), sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum), sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium), kriticky ohroženým svízelem sudetským a dalších druhů. V oblasti žijí vzácné druhy hmyzu, typické pro reliktní nelesní biotopy. Z motýlů zde žijí například otakárek fenyklový (Papilio machaon) a batolec duhový (Apatura iris).

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/dominova-skalka/

Dojmy: Vylmi výrazná skalka, která se jen hemží životem.

Mapa

Fotografie

×