logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Nová Ves PP Dominova skalka

Nová Ves - sloup Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 26. 3. 2017

Historie: Pozdně barokní lidový sloup Nejsvětější Trojice byl vztyčen ve vsi Nová Ves, jako důkaz své zbožnosti v roce 1846. Donátory tohoto sloupu byli Franz Xaver a Jasef Hopf. Sloup vytesal neznámí lidový kameník. Sloup byl roku 1910 renovován na náklady Antona a Berty Hopfových a na konci roku 2010 přibyl kolem sochy nízký kovový plot. Pravděpodobně tento sloup stojí stále na původním místě. Zde si dovolím citovat popis tohoto sloupu:

"Sousoší Nejsvětější Trojice je umístěno při cestě ke hřbitovu a je provedeno z pískovce. Na nízkém stupni je vztyčen hranolový podstavec s vysazenou profilovanou římsou. Z čelní strany podstavce je kartuše s nápisem 17 FD 79 / Zur Ehre Gottes / hat diese stadue wied / errichten lassen / FRANZ XAVER / et / JOSEFA HOPF / im Jahre 1846 / den 25. April / Z levého boku je pak nápis / Erneuert / von / Anton / und / Berta / Hopf / 1910. Sousoší je tvořeno vpravo postavou Krista, který levou rukou drží kříž umístěný uprostřed kompozice a pravou rukou se drží na prsou. Vlevo je umístěn Bůh Otec s pozdviženou pravou rukou, levou rukou pak drží zeměkouli. Symbol Ducha Svatého na vyobrazení chybí. Pravděpodobně byl ale umístěn v podobě holubice na vrcholu kříže. Tato část je evidentně druhotně upravená. Kolem sousoší je novodobý nízký kovaný plot s vročením L.P. 2010."

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice-16409367

Dojmy: Velmi zajímavý sloup Nejsvětější Trojice. Takový typ jsem ještě neviděl.

Mapa

Fotografie

×