logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket dům čp. 77/17 dům 173/1

Loket - dům čp. 81/25

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Tento dům byl postaven v barokním stylu na gotických základech, ze kterých se dochovala jedna místnost v přízemí. Následně v roce 1870 byla na domě udělána novogotická fasáda. Dům stojí hned vedle černé věže, která bývala součástí brány města Loket. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Nárožní, zděný, omítaný, jednopatrový dům o 3 x 3 okenních osách, přimknutý k věži bývalé městské brány. Za stupňovým štítem sedlová střecha s jedním vikýřem. Obě fasády jsou členěny kordonovou římsou, průčelí do ulice T.G.M. má postranní pilastry v přízemí a v patře lizény, přerůstající do postranních pilířů stupňového štítu. Vstup do domu býval obdélnými dveřmi z boku, dnes přemístěnými do ulice Kostelní. V přízemí 3 okna orámovaná pasy, v patře okna obdélná s podokenní římsou a novogotickou římsou zalamující se pravoúhle kolem horní části okna. Ve štítě 2 úzká obdélná okénka. Přízemí i patro jsou plochostropé. Součástí domu je velmi zajímavý stavební útvar situovaný v jeho západní části. Z chodby se prochází asi 160 cm silnou zdí do nevelkého prostoru, užívaného jako sklep s takřka půlkruhovou kamennou valenou klenbou. Obvodové zdivo tohoto prostoru má mimořádnou tloušťku."

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-20098395

Dojmy: Zajímavý a trochu netypický domek pro dnešní Loket.

Mapa

Fotografie

×