logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket dům 75/13 dům čp. 81/25

Loket - dům čp. 77/17

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Dům byl původně postaven v 18. století, pravděpodobně po velkém požáru v roce 1725. Prvních úprav se dočkal hned v roce 1821, na které zde zůstala památka ve formě datace. Další úpravy zde proběhli v letech 1873 a 1925. Na počátku 21. století byla stavba ve značně zchátralém stavu, a tak při její rekonstrukci se rozhodl nynější majitel přistavět vikýře, které ač působí zajímavě tak sem nepatří. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Nárožní, zděný, omítaný, jednopatrový objekt postavený do svahu. Průčelí o 3 okenních osách, člení nárožní rustika a profilovaná korunní římsa (v současnosti je objekt v rekonstrukci - nové zateplení nutné odstranit). Vlevo v přízemí vstupní portál se stlačeným záklenkem a žulovým ostěním. Ve vrcholovém klenáku datum 1821. Okna mají štukové rámy a kamenné profilované podokenní římsy. Střecha valbová, bývala krytá bobrovkami (taktéž v současné době v rekonstrukci, nové atypické vikýře, které též nutné odstranit). Vstupní síň klenutá valeně, k ní přiléhá místnost klenutá křížově. Ze síně schodiště do patra, v jehož středním traktu je černá kuchyně. Ostatní místnosti plochostropé (plentové trámové). Pod zadní částí domu, napříč parcely valeně klenutý sklep. Ve dvoře do pravého úhlu hospodářské stavení."

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-20130945

Dojmy: Zajímavý domek, který opravdu těmy vykíři vypadá že sem nepatří.

Mapa

Fotografie

×