logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Loket dům čp. 81/25 Goetheho altán

Loket - dům 173/1

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Tento klasicistní dům stojí naproti bývalé bráně města Loket a byl vystavěn pravděpodobně v průběhu 19. století. V současnosti zde sídlí muzeum starých časů, které ukazuje předměty z dob minulých. Zde si dovolím citovat popis domu:

"Dům je zděný, jednopatrový, rohový, štítovou stranou obrácený do náměstí J. W.Goetha. Štítové průčelí členěno plochou pásovou kordonovou římsou, 1. p. tříosé, okna obtažena pásovými zapuštěnými šambránami. V jednoduchém trojúhelném štítě 2 dvoudílná okna a nad nimi malé obdélníkové okénko. V přízemí po pravé straně jednoduchý vstup, výkladec a zleva obdélné okno. Boční průčelí členěno pásovou kordonovou římsou, profilovanou korunní římsou a dvěma symetricky rozmístěnými pilastry. Přízemí 4 osé s osově umístěným vstupem, patro 6ti osé. Střecha sedlová, krytá eternitem. "

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-19425439

Dojmy: Krásně zrekonstruovaný dům. Uvnitř se nachází muzeum starých časů, které mne tolik nelákalo k návštěvě.

Mapa

Fotografie

×