logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Jindřichovice kostel sv. Martina Mauzoleum

Jindřichovice - Martinské lípy

Informace

Navštíveno: 12. 4. 2017

Historie: Martinské lípy v Jindřichovicích jsou dva památné stromy v Jindřichovicích. Dvojice vysokých památných lip (Tilia platyphyllos) roste před farou na volném prostranství za kostelem sv. Martina v nadmořské výšce 650 m. Stromy rostou těsně u sebe a mohutnými kořenovými náběhy spolu srůstají. Lípy mají nízké kmeny, silné a přímé kosterní větve a společnou korunu. Koruny stromů sahají do výšky 26,5 m, 26 m, obvody kmenů měří 341 cm, 370 cm (měření 2004). Lípy jsou chráněny od roku 2006 jako esteticky zajímavé stromy, krajinná dominanta a součást kulturní památky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Martinsk%C3%A9_l%C3%ADpy_v_Jind%C5%99ichovic%C3%ADch

Dojmy: Nádherné vysoké lípy, bohužel jsem zde byl moc brzo.

Mapa

Fotografie

×