logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Jindřichovice Martinské lípy památný kámen

Jindřichovice - Mauzoleum

Informace

Navštíveno: 12. 4. 2017

Historie: V průběhu 1. světové války, byl u obce Jindřichov v roce 1915 zřízen zajatecký tábor pro ruské a srbské zajatce, který si museli sami postavit. Zajatci pracovali v Rotavský železárnách a stavěli Chemické závody v Sokolově. Zajatci museli dělali těžké práce, měli nedostatek stravy a špatnou hygienu, což šlo ruku v ruce s nemocemi a smrtí. Mrtvý zajatci byli pochováváni pod táborem poblíž lesa, ale když přišla epidemie, byli pohřbívání do hromadných hrobů. Po konci války, byly všechny chtěla zpopelněna a umístěna do mauzolea, které nechala vybudovat vláda Jugoslávie v roce 1928. Celkem zde jsou pozůstatky 7100 Srbů a 189 Rusů.

Na mauzoleu je nápis:

ZDE ODPOČÍVÁ 7100 JUGOSLÁVCŮ A 189 RUSŮ, KTEŘÍ ZEMŘELI ZA VLAST V RAKOUSKO-UHERSKÉM ZAJETÍ VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918

NA VĚČNOU PAMÁTKU

ОВДЕ ПОЧИВА 7100 УГОСЛОВЕНА И 189 РУСА УМРЛИХ ЗА ОТАЏБИНУ

B АУСТРО-УГАРСКОМ РОПСТВУ У СВЕТСКОМ РАТУ 1914-1918. Г.

ВЕЧНАЯ ИМЬ ПАМЯТЬ

Zdroj: http://www.vets.cz/vpm/9342-pomnik-obetem-1-svetove-valky/

Dojmy: Zajímavá stavba, kterou by tady člověk určitě nečekal.

Mapa

Fotografie

×