logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Roblín Rudná

Roztoky

Informace

Městský erb:

800px-Roztoky_CoA_PZ_CZ

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Roztoky jsou město nacházející se asi 9 km severně od centra Prahy na levém břehu řeky Vltavy. První písemná zmínka o Roztokách se nachází v panovnické listině z roku 1233, ve které byl zmiňován i Petr z Roztok, podle archeologických nálezů ovšem bylo území Roztok osídleno nepřetržitě od mladší doby kamenné do raného středověku což dokládají archeologické lokality Levý Hradec a rozsáhlé slovanské osídlení na břehu Vltavy, u železničního přejezdu ve směru na Prahu, v místě silniční přeložky. Jaká byla další historie tohoto městečka bude rozvedena u zámku Roztoky. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato původně vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. V roce 1968 se pak tato obec dočkala svého povýšení na město. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 8 783 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Roztoky_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Dojmy: Poměrně velké město, nacházející se severně od Prahy, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9201
IMG_9215
IMG_9174
IMG_9154
IMG_9178
IMG_9166
IMG_9186
Zámek_Roztoky