logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Roztoky socha sv. Jana Nepomuckého zámek Roztoky

Roztoky - vlakové nádraží Roztoky

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tato budova vlakového nádraží byla vystavěna v roce 1911 v klasicistním slohu se secesními prvky podle projektu Vídeňské kanceláře. Nádraží bylo vystavěno jako patrová stavba s hrázděnou nástupní halou firmou Pražského stavitele Václava Nekvasila. V této podobě se pak toto nádraží zachovalo do současnosti. V tomto regionu je toto nádraží poměrně ojedinělé, díky spojení secese, historismu a lidové architektury.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zeleznicni-stanice-14464149

Dojmy: Zajímavá bohatě zdobená stavba nádraží.

Mapa

Fotografie

×