logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Davle Dobřichovice

Dobrovíz

Informace

Městský erb:

1024px-Dobrovíz_CoA

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Obec Dobrovíz se nachází asi 5 km severozápadně od města Hostivice. První písemná zmínka pochází z roku 1238. Tehdy ves získal klášter na Zderaze darem od Všebora z Hrabišic. Skutečný vznik vesnice se ale předpokládá již v období raného středověku. V roce 1400 je také poprvé zmiňována zdejší tvrz, kdy Zderazský klášter prodal tuto ves s tvrzí M. Petrovi kanovníku u sv. Jiljí. Během husitských válek byla Dobrovíz roku 1422 zabrána Pražany, a snad tehdy byla zničena zdejší tvrz. Pražené darovali tuto ves Pražskému měšťanu Mikeši Tkaničkovi. Od 15. prosince 1436 se s posvěcením císaře Zikmunda dostal Dobrovíz do rukou Tvocha z Nedvídkova. Roku 1447 obec připadla Jindřichu Libštejskému z Kolovrat, který ji připojil ke statku Buštěhrad. Během konfiskací počátkem třicetileté války přesně roku 1620, Kolovratové o Dobrovíz přišli. V roce 1645 byla obec připojena se statkem Středokluky k Tuchoměřicím, majetku jezuitského semináře sv. Václava a Klimenta. Na tváři Dobrovíze se třicetiletá válka dost podepsala: 8 z 12 tehdejších usedlostí zůstalo opuštěných. Navíc byla zplundrována od té doby neexistující osada Vervenice, která stála v místě dnešních božích muk a větrolamu směrem k letišti. Od dob pobělohorských až do nedávné minulosti ale byla Dobrovíz nejbohatší obcí z panství Středokluky, především díky půdě. Např. v roce 1713 bylo dle očité visitace v Dobrovízi vlastněno 53 koní, 23 volů, 50 krav, 29 jalovic, 175 ovcí, 29 prasat. Jezuitům ves patřila až do 1773, kdy byli jakožto řád zrušeni. Údolím mezi Dobrovízí a Hostouní podle pověsti táhla pruská armáda v roce 1866. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 562 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrov%C3%ADz

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - dr. František Holec

Dojmy: Menší obec, nacházející se severozápadně od Hostivic, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8428
IMG_8418
IMG_8411
IMG_8388
IMG_8377
IMG_8327
IMG_8345
IMG_8353
IMG_8347
IMG_8357
IMG_8361
IMG_8403
IMG_8369
021CKM
IMG_8430
IMG_8321