logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Číčovice Dobrovíz

Davle

Informace

Městský erb:

Davle_znak

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Městys Davle (j. č., tedy: ta Davle, do Davle, v Davli) se nachází asi 22 km jižně od centra Prahy. První zmínka o obci Davli je spojována se založením benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele, který založil v roce 999 na vltavském ostrově sv. Kiliána (před soutokem se Sázavou) český kníže Boleslav II. Přestože je osada pravděpodobně staršího původu než klášter, ke kterému náležela jako jedna z 31 osad a vsí, bere se rok 999 za rok, kdy lze poprvé historicky prokázat její existenci. V bule papeže Klimenta V. z roku 1310 se o Davli hovoří jako o městysi. Davle již od středověku měla znak a trhové právo. Význam vyplynul přirozeně z polohy místa u důležitých vodních cest, podél kterých vedly i pozemní stezky. Klášter byl roku 1517 opuštěn. V kraji byla rozvinuta řemesla, například hrnčířství, kovářství, sedlářství a obuvnictví. V druhé polovině 13. století se v okolí soutoku těžilo zlato. Obec byla i významným bodem pro voroplavbu i jinou vodní dopravu na obou řekách. V roce 1848 byla obec součástí panství Slapy a Davle a patřila k Berounskému kraji. Po zrušení patrimoniální správy se tato obec stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Od roku 1900 vede do Davle železnice. Od roku 1905 je v Davli most, v letech 1906–1909 byl zregulován tok Zahořanského potoka, který se do Vltavy zprava vlévá v osadě Libřice, přičemž v rámci prevence půdní eroze byly zalesněny okolní svahy. V létě roku 1968 se v Davli natáčely scény k filmu Most u Remagenu. Remagenský most byl ve filmu představován starým davelským mostem. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1 760 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Davle

Dojmy: Velká obec, nacházející se jižně od Prahy, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1972
IMG_1994