logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Čisovice Davle

Číčovice

Informace

Městský erb:

800px-Cicovice_CZ_CoA.svg

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Obec Číčovice se rozkládá asi 16 km severozápadně od centra Prahy. Původně se jednalo o dvě vesnice, které ale měli totožné osudy. První písemná zmínka o Malých a Velkých Číčovicích pochází z roku 1542. Jelikož v roce 1541 shořeli v Praze zemské desky, a majitelé svých statků byli povinni obnovit své zápisy. Právě v roce 1542 se dozvídáme, že v tomto roce držel oboje Číčovice Jan purkrabí z Donína. Z tohoto zápisu se dozvídáme že původně tyto vesnice byly součástí panství Okoř. Dále se dozvídáme že v roce 1470 vyženil tyto vesnice Janův děd Bedřich purkrabí z Donína, který si vzal za ženu Barboru dceru Bořivoje z Lochkovic. Právě po smrti Bedřicha si celý jeho majetek rozdělili dva bratři Jan a Bedřich. Tím vznikly dvě větve tohoto rodu. V roce 1518 byly Číčovice odpojeny z Okořského panství a následně byly připojeny k panství Bílý Újezdec. Jan měl následně syny Kamila, Jana, Václava, Víta a Bedřicha. Majitelem Bílého Újezdce se stal nejstarší Kamil, který ale již v roce 1562 zemřel svobodný. Následně majetek zdědili bratři Jan a Václav, kteří ještě téhož roku prodali oboje Číčovice bratrům Ctiborovi, Václavovi a Janovi Služským z Chlum a Jiříkovi Ottovi z Losu. Každý z těchto mužů pak držel část této vesnice. Následně se stal majitelem Číčovic Šťastný Felix Služský z Chlumu, který byl pravděpodobně synem Ctibora. Tento muž pravděpodobně založil na území Malých Číčovic tvrz a následně zakoupil část patřící Ottovi z Losu. Tento muž měl syna Jana Benjamina Služského z Chlumu, který zdědil roku 1590 Číčovice a následně zdědil roku 1606 i panství Tuchoměřice, ke kterým připojil statek Číčovice. V roce 1615 prodal Jan zdejší panství Ottovi Jindřichovi z Vartenberka, kterému za stavovské povstání měl být majetek zkonfiskován. Z královské výpovědi ze dne 13. června 1623 byly tomuto muži statky ponechány. V následujících letech byl Číčovická tvrz beze stopy zanikla, jelikož v roce 1621 prodal Otta Jindřich z Vartenberka zdejší panství prodal Jezuitské koleji. Jezuité pak drželi panství s Číčovicemi až do roku 1773, kdy byl tento řád zrušen. A Číčovice následně přešli k bývalému Novoměstskému jezuitskému konviktu při kostele sv. Ignáce a následně byl předán Studijnímu nadačnímu fondu. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Velké Číčovice stali samostatnou obcí a Malé Číčovice se stali jejich součástí. Nakonec byly v roce 1950 Velké a Malé Číčovice sloučeny a tímto krokem vznikla obec Číčovice, která je obcí do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 308 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%AD%C4%8Dovice

Zdroj: http://www.cicovice.cz/informace-o-obci/-historie/

Dojmy: Menší obec, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8586
IMG_8616
IMG_8576
IMG_8610
IMG_8594
IMG_8618
IMG_8523