logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Číčovice dům čp. 19

Číčovice - boží muka se sochou sv. Salvátora

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tato barokní boží muka zakončená sochou sv. Salvátora byla vytvořena v letech 1711 – 1712 z iniciativy převora jezuitského řádu Rudolfa Budhovského. V průběhu 2. poloviny 20. století tato boží muka pravděpodobně chátrala. Pravděpodobně v této době byla ztracena či zničena vrcholová socha sv. Salvátora. Nakonec se tato boží muka dočkala v letech 2013 – 2014 své rekonstrukce, ale bez obnovení sochy sv. Salvátora.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/soubor-pamatek-pri-historicke-ceste-z-tuchomeric-do-malych-cicovic-2277246

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavá boží muka, která byla původně poutní cesty z Tuchoměřic do Číčovic.

Mapa

Fotografie

×