logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Dobrovíz dům čp. 15 dům čp. 21

Dobrovíz - dům čp. 16

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna někdy na počátku 19. století pravděpodobně v barokním slohu, jak dokládá dodnes zachovaná barokní vjezdová brána, která je zdobená barokní sochou. Součástí areálu je pak ještě obytná zděná stavba z opuky, a hospodářské stavení. Na konci 19. století prodělal tento areál eklektickou přestavbu, která dala této usedlosti její současný malebný vzhled. V roce 1999 nakonec prodělal usedlost celkovou rekonstrukci a tehdy již velmi zchátralá socha byla nahrazena její kopií.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Nádherné vesnické stavení, které ukazuje, jak vypadala zdejší zástavba.

Mapa

Fotografie

×